Techthics

Eng – Techthics is a platform for reflection on technological developments. From a Christian perspective, Techthics wants to contribute to create a point of view on technological-ethical issues and informs about current developments and their implications and consequences on ethics and religion. The Bible forms the foundation for Techthics to come to this opinion formation.

To act as a platform for reflection, Techthics is build upon two pillars. First of all, it forms a network of experts from different disciplines. Knowledge exchange and the identification and analysis of trends are central to this. Sharing the insights gained from this knowledge network forms the second pillar. Techthics focuses on informing and equipping politicians, administrators, policymakers, teachers, students and interested parties. You can view all of Techthics activities on our activity timeline

NL – Techthics is een platform voor de bezinning op technologische ontwikkelingen. Vanuit een christelijk perspectief wil Techthics bijdragen in de meningsvorming rond technologisch-ethische vraagstukken en informeert zij over actuele ontwikkelingen en de implicaties en consequenties hiervan op ethiek en religie. De Bijbel vormt voor Techthics het fundament om tot deze meningsvorming te komen.

Om te fungeren als platform voor bezinning, slaat Techthics twee pijlers. Allereerst vormt ze een netwerk van experts uit verschillende disciplines. Kennisuitwisseling en het signaleren en analyseren van trends staan hierin centraal. Het delen van opgedane inzichten vanuit dit kennisnetwerk vormt de tweede pijler. Hierbij richt Techthics zich op het informeren en toerusten van politici, bestuurders, beleidsmakers, docenten, studenten en geรฏnteresseerden binnen de christelijke achterban en daarbuiten. Je kunt onze activiteiten volgen op de Techthics tijdlijn.

Loading