Wat kan je als christen doen in de strijd tegen Big Tech?

Dit artikel verscheen origineel op CIP.nl met als titel: Volgens Rick Bouter zijn christenen niet machteloos tegenover Big Tech: “Dwing verandering af” (En later op de website van Techthics)

Wat kan je als christen doen in de strijd tegen Big Tech? Dit is de vraag waar Big Tech-deskundige Rick Bouter deze week op ingaat. Hij staat stil bij een aantal stappen die je als christen kunt ondernemen tegen Big Tech. “We lijken machteloos, maar dit is niet zo”, stelt de co-founder en voorzitter van Techthics, een platform voor bezinning op technologische ontwikkelingen voor christenen. “Wij, de gebruikers, hebben Big Tech mede zo groot gemaakt.”

Technologie heeft als doel de eer van God te verhogen en het welzijn van het geschapene te bevorderen. Dit Goddelijke doel met de mens vormt het grondvlak voor een kader waarbinnen wij als christenen technologie kunnen bevragen en beoordelen. Gezien de ongekende macht van Big Tech lijken we machteloos, maar dit is niet zo. Wij, de gebruikers, hebben Big Tech zo groot gemaakt. Concreet denk ik dat we moeten starten met drie zaken: bewustwording, bezinning en actie ondernemen.

Wat kunnen wij zelf concreet doen in de strijd tegen Big Tech?
Bewustwording:
Veel mensen zijn zich niet bewust van de macht van Big Tech of wat er met hun data gebeurt. Het feit dat deze thema’s niet in je vakgebied liggen of te snel lijken te gaan is geen motivatie om je er niet in te verdiepen. Onderzoek en verdieping helpen om een beeld te krijgen van een bredere context. Verdiep je eens in specifieke Big Tech en digitale thema’s als: Wat gebeurt er met mijn data? Van wie is alle content die ik online zet? Hoe is het geregeld met mijn privacy? Waarom wil ik op dit specifieke platform of zijn er ook alternatieven? Voor veel mensen lijkt de enige motivatie ‘omdat veel bekenden dit doen’ het sterkste argument. Gezien de intolerantie, en steeds impactvollere gebeurtenissen is dit een steeds minder steekhoudend argument. 

Bezinning: Het is haast onmogelijk om als individu de ontwikkelingen bij te benen, laat staan om de implicaties ervan te overzien. Toch is het goed om kritisch te zijn naar jezelf en op grond van de Bijbel persoonlijk de toets te maken. Maakt deze technologie ons afhankelijk? Gaat deze over ons heersen in plaats van dat deze ons dient? Staat deze technologie het toe om even te stoppen, om van ophouden te weten? Ondermijnt deze technologie de (gezags)ordeningen zoals door God ingesteld? 

Actie (of berusting): Zoek het inhoudelijke gesprek met elkaar. Werk met elkaar aan bewustwording en bezinning. Op deze manier kun je ook actie ondernemen, zowel op individueel als groepsniveau. Afscheid nemen van platformen en sociale media platformen gebeurt weinig. Toch is het noodzakelijk om keuzes te maken. Niet alleen als pressiemiddel richting Big Tech, maar ook om naast regulatie te wijzen op haar verantwoordelijkheid en via die weg verandering af te dwingen.

Juist ook vanuit een persoonlijke christelijke overtuiging dat niet alles wat kan ook goed is en tot eer van God is. We zouden best eens wat vaker na kunnen denken over de vraag of we met deze technologie beantwoorden aan het doel waarvoor God deze werkelijkheid geschapen heeft. 

Wat kunnen we als christenen verwachten van de toekomst aan de hand van recente ontwikkelingen?
Er wordt terecht sterk gereageerd op de censuur van Big Tech. Naast het voorbeeld van Trump en Twitter is onlangs ook een alternatief social medium, Parler offline gehaald door Amazon. Amazon leverde de infrastructuur voor het Parler platform. Het zal geen verbazing wekken dat door deze Big Tech censuur mensen opzoek gaan naar alternatieve technologie en platformen die wel de vrijheden bieden welke zij bij de Big Tech niet vinden. De opkomst van alternatieven op Big Tech zullen steeds meer niche toepassingen krijgen.

Aangezien iedereen de mogelijkheid heeft vanaf zijn mobiel door een online megafoon te roepen, verwacht ik een versnelde digitale intolerantie. Een ander opkomend thema is dataïsme. De Israëlische historicus Yuval Noah Harari voorziet dat dataïsme de religie van de 21e eeuw wordt. Een religie die er op gestoeld is dat uiteindelijk alles, niets meer is dan data. Een utopie met zingeving door data en technologie. 

We mogen ook met verwondering kijken naar de kansen diee nieuwe technologie biedt. Denk alleen al een van de bekendste Bijbel apps, You version, al meer dan 460 miljoen keer gedownload. Gods werk gaat gestaag door en daar wordt diezelfde technologie voor gebruikt. Laten we daarom niet te snel uitsluitend kritisch zijn, maar op een gebalanseerde manier bezinnen over technologie en haar impact en kansen. De vraag blijft: Waar stellen we ons vertrouwen op? Stellen we ons vertrouwen, onze hoop op deze technologie of op de hooggespannen verwachtingen die we denken te realiseren met behulp van deze technologie?

Wat de toekomst brenge moge: Wat de toekomst vooral zal uitwijzen is dat er niets nieuws onder de zon is. De mens wil zijn als God en niet van Hem afhankelijk zijn. De andere kant is ook waar. Als christenen geloven we dat God alles in de hand heeft. Deze zaak van geloof en vertrouwen geeft gelukkig ook een stuk nuchterheid als het gaat om de toekomst van technologie. 

Dit artikel is onderdeel van een tweeluik columns van Rick Bouter over Big Tech. Rick Bouter is co-founder en voorzitter van Techthics. Dit is een platform voor bezinning op technologische ontwikkelingen vanuit een christelijk perspectief. “Als christenen moeten we ons afvragen: Maakt Big Tech ons afhankelijk?”, stelde Bouter in deel 1 van dit tweeluik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.