‘Organisaties hebben een grote behoefte om hun innovatie leiderschap te waarborgen’​

Dit artikel verscheen in het Nederlands en Engels op het platform Innovation Origins

OpinieDe European Chips Act zal bijdragen aan de Europese (regionale) concurrentiepositie op het gebied van halfgeleidertechnologie en -toepassingen, stelt Rick Bouter.

Een regionale afspiegeling: De Nederlandse High Tech en Semiconductor regio in de Brainportregio Eindhoven is verantwoordelijk voor ongeveer 40 procent van alle patenten in Nederland. Octrooien, een van de innovatieparameters, laten ons zien dat de Nederlanders krachtpatsers zijn op het gebied van hardware-innovatie. Twee (van de vele) redenen zijn de aanwezigheid van sterke campussen zoals de High Tech Campus, de Technische Universiteit Eindhoven, Brainport industrie campus, Helmond Automotive campus en andere.

De campussen geven vorm aan een uniek start- en scale-upklimaat dat past bij Brabants ondernemerschap. Een andere reden is de aanwezigheid van wereldwijde (vaak Nederlands georiënteerde en hardware georiënteerde) bedrijven zoals ASML, NXP Semiconductors, Vanderlande, VDL group, Signify (vroeger Philips Lightning) en Philips. Deze namen zijn stuk voor stuk krachtige merken en hebben een Nederlandse oorsprong. Ook hebben deze organisaties een grote behoefte om hun innovatie leiderschap te waarborgen.

Lees ook: Innovation Design Principles to Start & Maintain | lees hier mijn visie op Innovatie-leiderschap: Innovatie ontwerpprincipes bieden een manier om nieuwe innovaties te begeleiden en te ontwikkelen.

Focus – Een grote behoefte maakt het niet gemakkelijk. Het is een interessante tijd voor hardwaregerichte organisaties. Verschillende van hen zijn verwikkeld in een reeks ontwikkelingen en uitdagingen zoals geopolitieke ontwikkelingen. Die zijn van invloed op anorganische groei-agenda’s. Het probleem van (grondstof)tekorten is onderdeel van de dagelijkse gang van zaken. Daardoor komt er meer focus op de huidige hardware-output. En talent is een steeds grotere uitdaging over de hele linie.

Wanneer we de belangrijkste prioriteiten van organisaties nader bekijken, zien we een reeks van faciliterende afhankelijke prioriteiten om hun toekomstige visie en marktpositie veilig te stellen.

Three technologies to scale high-tech companies | Lees hier mijn visie op technologieën in High Tech en Semicon die kan helpen je bedrijf te schalen. Schaalbaarheid is een belangrijke drijfveer voor groei in high-tech bedrijven.

Waarde blijft verschuiven van hardware naar software – De waarde blijft verschuiven van hardware naar software en van producten naar diensten. Om koploper te blijven in hardware-innovatie zijn software en diensten een belangrijke component om die ambitie waar te maken.

De agenda’s van senior leadership in High Tech en Semicon zijn vandaag gericht op: Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor hardwareorganisaties om te transformeren in digitale R&D-organisaties? Hoe bouwen we digitale capaciteiten op die even snel kunnen worden opgeschaald als onze klanten vragen?

  • Integreer ‘data en analytics’ overal in de waardeketen: Gebrek aan een enterprise-brede strategie voor data, data en analytics capaciteiten, evenals slechte datakwaliteit en silo data in legacy systemen, houden organisaties tegen om business value te realiseren. Focus op het ontwikkelen van een integrale bedrijfsbrede datastrategie met een sterke en betrouwbare datafundamentatie, data governance, capaciteitsopbouw en nieuwe datagedreven diensten voor interne en externe klanten met een hoog niveau van self-service.
  • Toekomstige engineeringpraktijken: R&D-organisaties hebben het moeilijk om de digitalisering bij te benen. Producten veranderen snel, de complexiteit van componenten neemt toe, nieuwe producten op de markt brengen wordt ingewikkelder. Differentiatie op hardware-innovatie krijgt elke dag een sterkere software- en datacomponent. Gedigitaliseerde R&D, Journey to Cloud, Digital Twins, zijn sterke enablers om zich te onderscheiden van concurrenten.
  • Weerbaarheid van de toeleveringsketen: De wereld wordt geconfronteerd met onder druk staande en volatiele wereldwijde supply chains als gevolg van wereldwijde materiaal- en chipschaarste, COVID-19 en andere verstoringen zoals het schip Ever Given in het Suezkanaal. Organisaties moeten (meer dan ooit) kritieke paden in de toeleveringsketen identificeren, risico’s verlagen, hun toeleveringsnetwerken optimaliseren, adaptief en transparant zijn bij veranderende vraag en levering van goederen.
  • Transformatie van bedrijfsmodellen en -processen: Overgang van silo-functies naar end-to-end processen. Bedrijfsmodellen richten op modulariteit, flexibiliteit en snelheid, zodat zij zich steeds beter kunnen aanpassen aan veranderingen en de invoering van nieuwe bedrijfsmodellen, kernsystemen, nieuwe werkwijzen en (geoptimaliseerde) processen.
  • Strategie voor personeels- en partnersourcing: Organisaties moeten hun workforce strategie en partner ecosysteem heroverwegen om de gevraagde business demand te bereiken. Het ontwikkelen van een hybride workforce strategie inclusief sourcing aanpak, toekomstige workforce engagement modellen, en leren & ontwikkelen van vaardigheden in combinatie met strategische leveranciers die de industrie kennis, domein kennis en gevraagde skill-sets & ervaring kunnen bijhouden.

Hardware-innovatie opnieuw uitvinden – Dit zijn allemaal zaken die helpen (hardware) producten en gerelateerde dienstverlening te intensiveren en vorm te geven op een manier die voorheen niet mogelijk was. Het helpt te differentiëren, vanuit een perpectief op het gebied van R&D, flexibiliteit, organisatie, en/of personeelsmanagement Een van de eerste stappen is ze aan de orde te stellen in je (afdelings)strategie. Richt je met je teams op je personeelsbestand, (digitale) mogelijkheden en processen die deze kernprioriteiten mogelijk maken en ondersteunen. Stel een visie op en definieer succes. Verbind tegelijkertijd de punten met het bredere ecosysteem.

De chipindustrie richt zich met geïntegreerde fotonica op hogere prestaties | Sneller, lichter, duurzamer en onder aan de streep uiteindelijk ook goedkoper: de voordelen van fotonische circuits zijn aanzienlijk, voor een breed scala aan toepassingen.

(Regionale) differentiatie van het ecosysteem – De kracht van differentiatie zit in het bredere ecosysteemspel. Hoe kun je met sterke (regionale) partners extra waarde toevoegen aan je producten en dienstverlening? Hoe kun je bijvoorbeeld supply-chain- en andere risico’s delen en mitigeren met de keten? In een wereld waar geopolitiek ook invloed heeft op succes, is het slim om ook de ‘bredere’ regio initiatieven te begrijpen.

European Chip Act – Een van de initiatieven waar wij enthousiast over zijn en die relevant is voor de halfgeleiderindustrie, is de European Chips Act. Deze wet zal bijdragen aan de Europese (regionale) concurrentiepositie op het gebied van halfgeleidertechnologie en -toepassingen. Met een focus op onder andere de productiecapaciteit, onderzoek naar meer geavanceerde chips en het aanpakken van het tekort aan vaardigheden. 

Image credit: © “Shift”​ by Miguel Á. Padriñá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.