Complete Videoserie Geloofstoerusting & Techthics: ‘Technologie, de Bijbel en christen zijn’

Hoe gaan we als christen om met vergaande digitalisering en opkomende technologie? Samen met Geloofstoerusting heeft Techthics een videoserie gemaakt over digitale technologie en hun impact op de maatschappij en ons persoonlijk leven. In de serie: ‘Technologie, de Bijbel en christen zijn‘ denken we na en bezinnen we ons op de invloed van digitale technologieën en de organisaties hierachter.

In de serie verdiepen we ons in vijf thema’s: 1) Feiten, Fictie, Fake 2) Big Tech, 3) Big Gov, 4) Wat zegt de Bijbel over techniek? 5) Wat is onze houvast in de omgang met nieuwe technologie?

1) Feiten, Fictie, Fake – In een digitaal tijdperk, Met opkomende technologieen als synthetische media, deepfakes, AI, filters, bubbels, Wat is echt? Wat is nep? En daarmee, wat is waarheid?
Komt technologie door deze tech niet steeds meer tussen ons en de werkelijkheid
te staan?
– Vertroebelt de werkelijkheid en begrippen als waarheid hier mee?
– Wat is synthetische media en welke actuele voorbeelden zien we?
– Wat is Deep Fake en welke vormen neemt dit aan?
– Informatie oorlogen ten tijde van actuele oorlogen
– Hoe kunnnen we ons wapenen tegen deze ontwikkelingen?

1 | Wat is echt, wat is nep? | Rick Bouter & Martin Aarnoudse

🎤 Ook te beluisteren als podcast: https://spoti.fi/3QbDTnU

2) Big Tech(onology)
Weten we dat we zelf het (data) product zijn van gratis diensten als Facebook, Google? Wat
zijn filter bubbels en hoe moeten we hiermee omgaan? Luisteren we nog wel naar elkaar? Big
Tech is gestoeld op ideologie, in hoeverre schuurt deze ideologie met die van ons als christen?
– Wat is Big Tech eigenlijk en hoe ‘groot zijn deze tech eigenlijk?
– Waarom is ideologie zo’n belangrijke term in de context van grote technologie
bedrijven?
– Jij als product van Big Tech, hoe krijgt dit concreet vorm in alle dag?
– Wat zijn alternatieven voor Big Tech?

2 | Hoe ga je om met Big Tech? | Rick Bouter & Martin Aarnoudse

🎤 Ook te beluisteren als podcast: https://spoti.fi/3SdCjnj

3) Big Gov(ernment)
Digitaal ID, Corona pas, digital munten, massa surveillance, controle staat, politie staat. Komt
er straks een CO2 taks? Big Government staat voor een buitensporig machtige overheid in
termen van toegang, monitoring van burgers, acties, welke haar burgers volgt, waar ze gaan,
wat ze doen.
– Hoe monitord China haar burgers en welke consequenties heeft dit? (Sociaal
Crediet Systeem)
– Is China een ver van ons bed show? Welke voorbeelden zien we dichterbij?
– Hoe ver kunnen digitale oplossing in het kader van geld en medische gegevens
gaan?
– Welke relatie heeft Openbaring 13 in het kader van een machtige overheid en
technologie?
– Hoe mogen we hier in dit leven mee om mogen gaan?

3 | Krijgt de overheid teveel macht? | Rick Bouter & Martin Aarnoudse

🎤 Ook te beluisteren als podcast: https://spoti.fi/3SdCjnj

4) Wat zegt de Bijbel over techniek?
Wat betekent het om als christen in een hoogtechnologische maatschappij te leven?
Technologie wordt al sinds het begin van de mensheid ten goede en ten kwade gebruikt (Ark
vs. Toren van Babel)
– Techniek is iets wat in de Bijbel continu terugkomt. Wat zegt de Bijbel over
techniek?
– Bebouwen we de aarde nog of putten we die uit met technologie?
– Technologie als sterke arm van menselijke maakbaarheid
– Dataisme: Technologie neemt soms religieuze proporties aan
– Welke lessen kunnen we leren uit de Bijbel over techniek?

4 | Hoe is techniek tot Gods eer? | Rick Bouter & Martin Aarnoudse

🎤 Ook te beluisteren als podcast: https://spoti.fi/3SdCjnj

5) Wat is onze houvast in de omgang met nieuwe technologie?
De Bijbel lijkt niet altijd concreet in het gebruik van nieuwe technologie. Zo spreekt de Bijbel
niet specifiek robots. Wel geeft de Bijbel veel inzicht en richtlijnen hoe we mogen omgaan
met technologie.
– Hoe kunnen we de bijbel gebruiken als houvast?
– God heeft een plan met technologie
– Helpt het om christen te zijn bij het maken van keuzes?
– Hoe kunnen we naast de 10 geboden en de vrucht van de geest de bijbel nog meer
gebruiken?
– Hoe kunnen we de Bijbel gebruiken om technologische toepassingen te
beoordelen?

5 | Onze houvast in een technologisch tijdperk | Rick Bouter & Martin Aarnoudse

🎤 Ook te beluisteren als podcast: https://spoti.fi/3SdCjnj

Geloofstoerusting – Geloofstoerusting heeft als visie/missie het verlangen “Om God te verheerlijken, Jezus te volgen en je naaste te dienen. Dit doen zij door het publiceren van artikelen, video’s, podcasts en het financieel ondersteunen van boekpublicaties zowel in print als digitaal. Hiernaast organiseren zij evenementen die dit doel ondersteunen. (https://geloofstoerusting.nl)

Techthics – Techthics is een stichting welke nadenkt over de impact van nieuwe technologie op christen
zijn met de Bijbel als houvast. (https://techthics.nl)

Dank ook aan Heica, voor de locatie en voorzieningen tijdens de opname dag!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.