‘State of Control’ een must watch documantaire over Digitale Identiteit, Digitale euro, CBDC en programmeerbaar geld

Dinsdag 22 november – kwam ‘State of control’ uit, een documentaire over onder andere de Central Bank Digital Currency (CBDC). Volgens regisseur en filmmaker Benjamin Jonas van den Brink worden met de introductie van een digitale munt de eerste – technische – stappen gezet naar een sociaal kredietsysteem. 

Deze ontwikkeling is een groot gevaar voor drang, dwang, uitsluiting van publiek- en sociaal domein, privacy, transparantie en regulering van burgers. 

“De gehoorzamen mogen blijven meedoen en de ongehoorzamen worden uitgesloten. Burgers worden handhavers.” Tijmen Wisman. 

State of Control


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.