“Hoe langer ik in het technologische domein zit, hoe meer het offline leven me aanspreekt”

ChatGPT, 5G, zelfrijdende auto’s en TikTok: technologieontwikkelingen volgen elkaar in duizelingwekkende snelheid op. Is dat niet eng? Oud-Hoornbeeckstudent Rick Bouter spreekt liever over ‘een dynamische tijd, waar kansen en gevaren elkaar sneller opvolgen dan we gewend waren.’

HoornBACK Paspoort

Naam: Rick Bouter
Opleiding: Commercieel medewerker binnendienst, Marketing- communicatie
Periode: 2006-2009
Locatie: Rotterdam
Nu: Technology Strategy Advisory & Business Development Manager, Accenture the Netherlands

Rick Bouter werkt in de hightech bij Accenture the Netherlands. Daarnaast is hij een van de oprichters van Techthics, een stichting die vanuit christelijke beginselen informeert over de ethische kant van technologie. Bouter: “Bij de oprichting stelden we onszelf de vraag welk ethisch kader we wilden gebruiken. Het antwoord was een openbaring omdat de Bijbelse kaders ten opzichte van technologie relevanter zijn dan ooit. De tijd en casus kan veranderen maar zaken als de wet, de vruchten van de Geest en andere Bijbelse principes blijven toepasbaar voor ons dagelijks werk. Ook in technologie.”

Verdiepen in techniek

Techniek bleek na de zondeval een tweedeling te brengen. Aan de ene zijde een gehoorzame mens in bijvoorbeeld de ark van Noach en aan de andere zijde de verheerlijking en maakbaarheid van de mens door bijvoorbeeld de torenbouw van Babel. “God heeft ons in de schepping de mogelijkheid gegeven om ons te ontwikkelen. Omdat we als mensen een hamer en spijkers ontwikkelden, konden we beter een dak boven ons hoofd bouwen. Het is onze plicht als christen om ons te verdiepen in techniek en het goed te gebruiken.”

We moeten als christenen dus niet wegduiken om nieuwe technologie toe te passen, vindt Bouter. “Om het goede van technologie te benutten moeten we het eerst verkennen en begrijpen.” Betekent dit een klakkeloos volgen van alle ontwikkelingen en mogelijkheden? Zeker niet, vindt Bouter, integendeel.

Ik zit erbovenop en zelfs ik kan het niet allemaal volgen

“De snelheid van de ontwikkelingen is ook voor mensen in verwante beroepsgroepen niet bij te houden. Ik zit erbovenop en zelfs ik kan het niet allemaal volgen. Het is in deze situatie dus nog belangrijker om je bewust te zijn van je christelijk normatieve kader. Verdiep je erin om te ontdekken hoe je technologie goed kunt gebruiken en leg alles in Gods hand en vraag om leiding. Vertrouw hierin op God, bij alles wat je doet.”

TikTok, zelfrijdende auto’s, ChatGPT

Bij dat verdiepen in technologische ontwikkelingen geeft de stichting Techthics christenen doorlopend toerusting. Al ruim vijf jaar publiceren ze artikelen en video’s en organiseren ze events. Techthics richt zich specifiek op het informeren en toerusten van docenten, studenten, politici, bestuurders en beleidsmakers. Een half jaar geleden heeft het een masterclass van drie avonden gegeven aan de docenten ICT en Techniek van Hoornbeeck locatie Amersfoort.

Aan onderwerpen heeft de stichting geen gebrek, TikTok, zelfrijdende auto’s, ChatGPT, sociale kredietsystemen, CBDC, 5G… Een lange reeks aan thema’s is al besproken. “Eerst creëerden we bewustwording door informatie te delen. Nu focussen we ook op het delen van praktische handvatten en gaan we in gesprek over welke vragen je kunt stellen om je mening te funderen.”

Waakzaam

Gevaren van technologische revoluties, Rick Bouter ziet ze bijvoorbeeld in de
digitale identiteit en de digitale valuta die nu hoog op de Europese politieke agenda staan. “Die hebben voor mensen beperkt toegevoegde waarde en toch wordt de ontwikkeling doorgezet. Waarom, wat is de intentie hiervan? Het geeft de overheid meer regie en controle. Zo kan digitaal geld ook geprogrammeerd worden waarna je het (uitsluitend) kunt gebruiken voor vooraf bepaalde bestedingen. Studiefinanciering voor studieboeken bijvoorbeeld. Wie bepaalt dit straks?”

Tot waar kun je als christen mee?

“Dit brengt profetieën uit Openbaring heel dichtbij en geeft iedereen de vraag: tot waar kun je als christen mee? Op een gegeven moment kan er ook onder christenen een scheiding komen tussen zij die de overheid volgen en zij die dat niet meer willen doen om voor hen valide redenen. Eindtijd en profetieën zijn relevanter dan ooit, de Bijbel wordt een factbook. De vraag is: ben jij er klaar voor? Maar dat was in het verleden niet anders, we zijn als christenen op doorreis. Wat dat betreft is er ook niets nieuws onder de zon, maar het roept wel op tot waakzaamheid. Niet passief, maar actief. Waakzaamheid is een werkwoord.”

De charme van het offline leven

Bouter is zowel overdag als binnen Techthics veel met technologie bezig. Het heeft bij hemzelf ook een verrassende verandering gegeven. “Hoe langer en dieper ik in het technologische domein zit, hoe meer de charme van het offline leven mij aanspreekt. Fysieke boeken lezen, een moestuin bijhouden, echt contact; het is zo waardevol in deze tijd.”

Dat hele volksstammen verslingerd lijken aan hun smartphone of tablet baart Bouter zorgen, zeker in gezinnen waar zowel ouders als kinderen online zijn. “Zorg voor fysiek contact en verbinding met anderen, ouders en opvoeders ga en blijf in gesprek, kijk met kinderen mee. Stel vragen: hoe was het vandaag online? En luister echt naar het antwoord. Niet vanuit veroordeling maar om het oprecht te willen begrijpen. Als je als ouder en opvoerder die connectie maakt, is een gesprek over het christelijk geloof en wat er in jou leeft gemakkelijker.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.