Caesar Experts & a.s.r.: IoT concept to prototype in no time

Innovation, Inspiring, Internet of Everything, Internet of things, IoE, IoT

This blog originally appeared on the Caesar Experts blog

 

“Help us to learn about the business potential of a new technology”

This incredible question was asked at the beginning of this year by a.s.r. It was the start of a trajectory in which an a.s.r./Caesar Experts team set out with each other to implement the area of the Internet of Things for the non-life insurance of a.s.r. In this blog, I will outline how we moved from concept to prototype in only a few weeks.

 Inspire & experiment

With our joint team from a.s.r. and Caesar Experts we started with an inspiration session about the Internet of Things, followed by a hands-on session in which all team members began with the Internet of Things very practically. That allowed the team to see several applications and opportunities for the technological development of IoT very quickly.

Concept

After getting to know IoT, a case the whole team was enthusiastic about was selected, mowburn! The mowburn case was mainly chosen because it is a process in which the customer interaction is increased and because it can measure a lot from an IoT perspective. It is nice that everyone was enthusiastic, but what is mowburn? Mowburn are bacteria that raise the temperature, which leads to self-ignition. This does not only apply to hay, but also other organic materials. By speaking to experts from a.s.r., we figured out what the characteristics of mowburn are. It also became clear how the process of inspection works nowadays and what the added costs are to a.s.r. as an insurer.

Realise & Validate: prototyping & platform

With this information, Caesar started selecting sensors, logic, the network and other essentials. After this phase, the prototype is realised by Caesar and validated with a team from a.s.r. At the same time, Caesar started realising a platform which gives real-time insight into the current situation of the hay and its deviations. Several triggers and actions are built in to signal deviations early on, which made the system go from reactive trade to preventive trade.

 

“Caesar Experts added specific IoT knowledge to the project. This knowledge is not available in our organisation at this time. This lead to a positive impulse upon the realisation from paper to prototype.”

                                                   Chiel Kuijpers improvements adviser a.s.r. care

 The result

Adding more value to the customer dialogue is an essential marker for a.s.r.’s future. With this trajectory, we inserted the power of new technology to show a new, proactive form of customer interaction. We did this by showing the technical operation of an a.s.r. customer process and lift a corner of the veil to see the potential.

Internet of Things: From reactive to proactive

As you can see, Internet of Things can help to make processes, customer interaction and other operating items proactive. An increasing amount of businesses struggle with questions about their purpose and the added value of their business in the future. Added value: a value that might be increasingly difficult to realise but is essential to the existing of the companies in the future.

Do you want to think about the added value of new technology and how it can have a positive impact on your company? Contact us, and we will contribute ideas. From concept to prototype that you can validate with your business, to the management of the solution.

 

 

 

Samen krachtiger in innovatie – Caesar Experts & a.s.r.

Business Model Innovation, Business models, Caesar, Caesar Experts, data, digital transformation, Innovation, Inspiring, Internet of things, IoT, technology

Impressie video van een Internet of Things innovatie traject welke ik voor Caesar gedaan heb bij verzekeraar a.s.r.

“De technologiehelden van Caesar Experts (Rick, Bahto, Jeffrey en Jeroen) hebben in een paar weken de business van a.s.r. meegenomen in de wereld van Internet of Things (IoT) met een IoT workshop. Daarnaast hebben ze in een razend tempo een prototype voor a.s.r. gemaakt met bijbehorend dashboard wat laat zien welke triggers afgaan op basis van omgevingsdata.”

Welke kansen biedt Blockchain voor de overheid? (event recap)

blockchain, digital transformation, Distributed Ledger Technologie (DLT), Innovation, Inspiring, Uncategorized

*Deze blog verscheen op het Caesar Experts Blog

Vorige week donderdag 5 oktober organiseerde Caesar Overheid een evenement over Blockchain. Het event met als thema:

“Welke concrete kansen biedt Blockchain voor de overheid?”

Voor ruim 90 deelnemers opende dagvoorzitter Eddie Altenburg het event waarna Theo de Wolf met de deelnemers deelde waarom Blockchain een belangrijke ontwikkeling voor Caesar is. Hierna kwamen de twee keynote sprekers Paul Bessems en Marloes Pomp aan het woord.

Paul Bessems is pionier, Blockchain Consultant en (co-)auteur van negen managementboeken. Paul is een expert op het gebied van Blockchain Organiseren. Hij helpt organisaties bij de transitie: ‘Van bedrijf naar netwerkorganisatie’ en met de vraag: Wat betekent Blockchain Organiseren voor onze organisatie en hoe kunnen we hiermee starten?’

Hierna sprak Marloes Pomp, Programma Officer Blockchain bij de Nederlandse overheid. Marloes nam ons mee in 25 pilots die momenteel lopen binnen de overheid.

Na deze twee inspirerende sprekers zijn de deelnemers (onder begeleiding van een facilitator) concreet aan de slag gegaan in een verkennende brainstorm. De deelnemers konden kiezen uit de volgende zes thema’s:

  • Blockchain & ketenpartners
  • Blockchain & onderwijs
  • Blockchain in het sociaal domein
  • Blockchain & veiligheid
  • Blockchain informatie architectuur
  • Blockchain & zaakgericht werken

Na de brainstorm gaven de diverse groepen plenair hun key messages terug waarna de dagvoorzitter de dag samenvatte en afsloot.

Meepraten? Ben je enthousiast geraakt over Blockchain of werk je in de overheid en ben je benieuwd naar de impact van Blockchain? Dan hebben we voor jouw deze LinkedIn groep aangemaakt waarin je met andere in gesprek kan over de mogelijkheden hiervan.

Deze groep, Blockchain voor Overheid, is bedoeld voor mensen welke geinteresseerd zijn in Blockchain/ Distributed Ledger Technology (DLT)/ Cryptocurrency en andere toepassingen voor Overheidsinstanties.

ps. Wat is Blockchain nu precies? Caesar legt uit:

Intelligence Lab: Van urgent business probleem naar praktische oplossingen

Business Model Innovation, Business models, digital transformation, Innovation, Inspiring

Deze blog verscheen onlangs op de blog van Caesar Experts.

Je kent ze ongetwijfeld; Vastlopers. Urgente vraagstukken waar al bakken met geld en energie in zitten, alleen de oplossing is nog niet inzicht. De drive om tot een oplossing te komen vervaagd en het vraagstuk lijkt alleen maar complexer te worden. Zoals Einstein een aantal jaren geleden zei:

 We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.

Vastlopers vragen om een andere benadering, daarvoor hebben de Caesar groep en Permanent Bèta de handen in een geslagen. Het Intelligence Lab brengt injecties die beweging brengen waarmee nieuwe inzichten ontstaan en andere oplossingsrichtingen zichtbaar worden.

Creatieve injectie

Het Intelligence Lab benadert en beantwoordt dit soort brandende vragen op een andere manier, met creativiteit en een 360 graden benadering geven we een injectie op jouw ‘vastloper’.

Hierin kan je denken aan het inzetten van het denkvermogen van een collectief IQ voor andere invalshoeken. Dit collectieve IQ bestaat uit een afvaardiging van een community van 2000 personen met ITers, fotografen, psychologen, vormgevers, kunstenaars. Die invalshoeken verrijken we daarna met slim verzamelde en verrijkte data. Natuurlijk supporten we ook in de trial and error fase met het opzetten van meetbare experimenten.

Het intelligence lab werkt als volgt

Je hebt als business owner een specifieke vraag, die gaan we met jou en je team aanscherpen. De aard van de vraag bepaalt met welke injectie we samen gaan starten, dat kan een duik in de data zijn (wat verteld de data ons) of een sessie met een community om eerst te divergeren. Door creativiteit te combineren met de kracht van data creëren we een enorm krachtige mix die verder gaat dan de bekende problem solve sessies. Dat combineren we met een praktische insteek, je vraag heeft urgentie dus willen we in 4 weken een resultaat bereiken.

blog40

Inmiddels heeft het Intelligence Lab vragen beantwoord voor onder andere ASR, Big Improvement Day, Vitens, Volker Infra en Alliander.

Het Intelligence Lab is powered by Caesar Groep en Permanent Beta.

Deze blog is een gezamenlijk geschreven artikel door Marjan Timmer, Manager Business Relations & Rick Bouter, Innovatie Consultant.