Category: Politiek

 • gold glitter lot

  K𝐨𝐧𝐢𝐧𝐠𝐬𝐡𝐮𝐢𝐬, 𝐛𝐥𝐢𝐣𝐟 𝐛𝐢𝐣 𝐣𝐞 𝐥𝐞𝐞𝐬𝐭

  Zijn de recente uitspraken en activiteiten van koningin Máxima op het World Economic Forum (WEF) in Davos in lijn met de rechten en plichten van het koningshuis en de Grondwet van Nederland? In Davos nam Máxima, als speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal van de VN voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA), deel aan diverse bijeenkomsten in het kader van het WEF 2024, dat als thema ”Rebuilding Trust” (herbouwen van vertrouwen) had. Een van de sessies was de lunchbijeenkomst ”Financial Health: Key to empowerment and sustainable development” (financiële gezondheid: sleutel tot mondigheid en duurzame ontwikkeling). Ook sprak ze over het thema ”Comparing notes on Financial Inclusion” (notities over financiële inclusie). Hiernaast was ze actief als lid van de ”Stewardship Board of the World Economic Forum System Initiative on Shaping the Future of Financial and Monetary Systems van het WEF” (die gaat over de toekomst van financiële en monetaire systemen).

 • Een alwetende overheid: “Ik heb toch niets te verbergen”

  Op vrijdagavond 24 november jl. tijdens het najaarscongres van SGP-jongeren hebben we een lezing gehad over het thema "Een alwetende overheid: Ik heb toch niets te verbergen” Deze lezing werd gehouden door Martin Aarnoudse en Rick Bouter van de stichting Techtics. Tijdens de lezing hebben we nagedacht over de impact van de technologische ontwikkelingen hebben op ethiek en op onze christelijke manier van leven. Dit is behandeld aan de hand van enkele actuele thema’s. Dan denken we aan: de mogelijke invoering van de digitale euro (central bank digital currency, CBDC), ChatGPT en Big Gov.

 • clouds in the sky during sunset

  Het accelereren van de SGP-jongeren in een techno-politiek landschap

  Dit artikel is origineel verschenen in 'Zicht' het blad van het Wetenschappelijk Instituut (WI) van de SGP. Thema: Social Media, publicatie maart 2014 Rick Bouter, adviseur media strategie SGP-jongeren Martin Holleman, bestuurslid Politiek SGP-jongeren ‘Complot-tweet kost ambtenaar aanstelling bij Cybercenter’, luidde de titel van een nieuwsbericht op de website van Elsevier. Het bericht dat van 15 augustus dateert, gaat in op de tweet van Yasmina Haifi. Zij deelde met haar ongeveer 1500 volgers dat de Islamitische Staat (IS) een complot is van zionisten om de islam zwart te maken. Bron voor deze opvatting was het Iraanse staatspersbureau, gebaseerd op een interview met Edward Snowden. Menig politici vond iets van de actie van de voormalig ambtenaar, die werkzaam was op het ministerie van Veilig en Justitie. Zo liet de minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten (VVD), weten dat Haifi per direct geschorst is. De tweet leverde in korte tijd ongeveer tweehonderd reacties via het Twitter-medium op. Dit aantal is inclusief een aantal doodsbedreigingen aan het adres van de in opspraak geraakte ambtenaar. Een simpele update via sociale media kan dus tot grote gevolgen leiden. In dit artikel willen wij eerst kort stilstaan bij de razendsnelle opmars en invloed van sociale media. Vervolgens beschrijven wij hoe SGP-jongeren omgaat met deze trend. Ten slotte wordt er een blik op de toekomst geworpen.