Wat is de ethische, moralistische, christelijke impact van nieuwe technologie?

AI, Artificial Intelligence, data, digital transformation, Innovation, Inspiring, technology, Trends, Trendwatching

Het artikel: “Wat is de ethische, moralistische, christelijke impact van nieuwe technologie?”  is verschenen is de juni uitgave van: “De Banier” het ledenmagazine van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) en is gepubliceerd onder de rubriek: “Politiek dichtbij” (pagina 24). Dit artikel is medio juni 2018 gepubliceerd.

Wat is de ethische, moralistische, christelijke impact van nieuwe technologie?

We leven in een tijd waar versnelde verandering het nieuwe, maar ook het enige constante lijkt. Nieuwe technologische ontwikkelingen gaan snel, zijn vaak positief, maar kunnen ook negatieve gevolgen hebben. Naast allerlei praktische, sociale, culturele en economische vragen komen ook steeds meer ethische dillema’s naar voren. Te denken valt aan: ‘designer babies’, de relatie tussen robots en mensen

en de impact van bijvoorbeeld ‘blockchain’ en ‘kunstmatige intelligentie’. Een gesprek met SGPlid en deskundige op het gebied van innovatie en nieuwe technologische ontwikkelingen Rick Bouter.

De versnelling van de rekenkracht in de technologie, gezien in een overzicht vanaf 1900 tot en met de verwachte ontwikkeling in het jaar 2100.

Zijn er in de technologische wereld mensen die ethisch nadenken over de gevolgen van deze negatieve ontwikkelingen? 

“Gelukkig wel! Mensen als Elon Musk, oprichter van niet de minste bedrijven als Tesla, Solar City, Space X en andere, of wijlen professor Steven Hawking hebben zich kritisch uitgesproken tegen specifieke technologie als kunstmatige intelligentie waarnaar Musk verwijst als ‘een onsterfelijke dictator’. Dichterbij huis noem ik prof. dr. Marc de Vries in zijn boek Technologie, overal om je heen. Moderne ontwikkelingen in christelijk perspectief. Maar ook de schrijvers van het boek Meer dan mensenkennis geven mooie inzichten. Ondanks deze positieve voorbeelden, denk ik dat er, gezien de snelheid van de ontwikkelingen te weinig kritische kenners uit onze achterban zijn.”

Hebben politici en bestuurders (binnen en buiten de SGP) voldoende verstand van zaken als het gaat om technologische ontwikkelingen? 

“Met alle respect voor de ongekende inzet en kennis die onze bestuurders
hebben, denk ik van niet. De situatie binnen én buiten onze achterban beziend, denk ik dat we niet op de goede weg zijn. Persoonlijk vind ik dat de innovatieen technologieagenda van Nederland te laag gepositioneerd wordt. Als we bijvoorbeeld kijken naar een stad als Amsterdam die een eigen Chief Technology Officer heeft (en vele andere functies op het gebied van innovatie), geeft dat een bepaalde focus en richting aan. De Verenigde Arabische Emiraten hebben bijvoorbeeld een minister van Kunstmatige Intelligentie. Dat geeft de relevantie van en de focus op het onderwerp aan. Binnen Nederland mis ik dit. Het onderwerp ‘innovatie’ hebben we onder het ministerie van Economische zaken gestopt. Een uitzondering op de onderwaardering is het initiatief Smart Industry. Dat heeft als ambitie dat Nederland in 2021 het flexibelste en het beste digitaal verbonden productienetwerk van Europa heeft.) Mijn mening is dat we, als Nederland competitief wil blijven, meer focus moeten leggen op technologische innovatie.”

Kan de Bijbel ons iets leren over dit onderwerp?

“Ik denk zeker dat de Bijbel ons genoeg te zeggen heeft over dit onderwerp. Dat geldt trouwens voor ieder mogelijk onderwerp waarmee we dagelijks in aanraking komen zowel privé als zakelijk. Persoonlijk denk ik dat we nuchter om mogen gaan met innovatie. Kennis, grondstoffen en intelligentie zijn door God gegeven. Wij mogen die middelen binnen de kaders van de Bijbel en onze grondwet ook gebruiken ten goede en tot opbouw van mens, bedrijf en maatschappij. Het wordt anders als technologische vooruitgang als een religie voor ons wordt, of als technologie onze kijk op Bijbelse normen en waarden verandert. God is nveranderlijk en dat moet centraal staan. Overigens is het nieuwe Babel al wel door Werner Heisenberg (1901-1976) voorspeld. Heisenberg is iemand die we kennen als grondlegger van kwantumtechnologie. Heisenberg voorspelde toen al dat er een moment zou komen waarop de mens zijn invloed op technologie zou verliezen en waarop technologie zich zonder invloed van de mens onafhankelijk zou doorontwikkelen. Laten we zorgen dat technologie niet het volgende Babel wordt waarop we ons vertrouwen stellen en waar we vervolgens van afhankelijk zijn. Dat laatste is een zorg die zeker in onze de reformatorische gezindte alleen maar exponentieel zal toenemen.”

Wat zie je op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau gebeuren omtrent innovatie en nieuwe technologie?

“Wat ik zie is dat overheden intern steeds beter begrijpen dat alles digitaal wordt. Overheden op de diverse niveaus zijn bezig met thema’s als ‘cloud’ en ‘digital workplace’. Een goede ontwikkeling want om innovatie te stimuleren, is het verstandig om de positieve impact ervan te gebruiken. Laat me aan de andere kant ook duidelijk zijn dat technologie voor eigen gebruik iets totaal anders is dan een overheid (zowel landelijke als plaatselijk) die mij als burger en bedrijf faciliteert door wetgeving, subsidies en initiatieven om competitief te zijn tegen concurrentie van binnen- en buitenland. Dit mag mijns inziens méér gebeuren en ik denk dat die terughoudendheid ook en voornamelijk komt door onkunde en onwetendheid. Dat is geen kritiek, want ik heb onze bestuurders hoog zitten, maar hier kunnen we ze wel bij helpen. Dat is dan ook ons plan.”

Welke aanbevelingen wil je (lokale) SGP-politici en bestuurders meegeven als het gaat over deze thematiek?

“Informeren, inspireren en experimenteren. Laat je als bestuurder informeren: zorg dat je goed beslagen ten ijs komt. Laat je inspireren: laat je ook verbazen over de ongekende impact en mogelijkheden van technologie. Ga ook experimenteren: ga het experiment aan met andere politici of met plaatselijke bedrijven om samen op te trekken om de impact van een technologie echt te begrijpen. Op deze manieren denk ik dat we ook op innovatief en technologisch vlak een betere agenda kunnen maken. De juiste dingen doen, maar ook de dingen juist doen. Natuurlijk snap ik dat je als bestuurder niet in alle domeinen goed onderlegd kunt zijn. Maar daarom is het juist belangrijk dat we niet onze ogen sluiten voor bepaalde thema’s, maar onderzoek doen en onszelf laten informeren van de ongekende mogelijkheden van technologie. Dat is ook belangrijk om onszelf te kunnen wapenen tegen de negatieve kanten ervan en de slechte invloed op het gebied van ethiek en religie.”

“ Informeren, inspireren en experimenteren.”

Aankondiging denktank Techthics
Om de in het interview genoemde redenen is het idee opgevat om een denktank op te richten, “Techthics” genaamd.

“Techthics, onze bijdrage aan de discussie over technologie, ethiek & religie”

Tot de denktank behoren:

 • Experts uit het technologisch veld, voor wie innovatie tot een van de dagelijkse  werkzaamheden behoort.
 • Voorvechters voor het behoud en de borging van ethiek als religieus geëngageerd
 • Betrokken personen, als ook politici van zowel landelijk als lokaal niveau

Een afvaardiging van deze denktank zal jaarlijks tweemaal een kort ‘Point of View’ brengen waarin een technologisch thema geduid wordt en de impact wordt bepaald door mensen met diverse expertisen. Het doel van Techthics is het kritisch bezinnen op en het formuleren van een visie op de invloed van nieuwe technologie en innovatie op het gebied van ethiek en religie. Dit kan een thuishaven zijn voor constructieve gesprekken omtrent technologie en een kennispoort voor landelijke en plaatselijke politici.

Contact met geïnteresseerden
We zijn nog opzoek naar geïnteresseerden die willen meedenken over dit thema. Voor hen en ook voor geïnteresseerden naar de bevindingen van de denktank is er de contactmogelijkheid via de e-mail. Neem contact met ons op via de bestuurdersvereniging: bsv@sgp.nl.

*Wil je meer informatie over dit initiatief of wil je hier aan bijdragen kun je contact opnemen met info@techthics.nl

Internet of Things: Revealing the secrets of your customer needs

Business models, Digital maturity, digital transformation, Inspiring, Internet of Everything, Internet of things, IoE, IoT, Leaders, Leading Digital, Uncategorized

This article originally appeared on Capgemini ‘s: “Capping IT off” blog

A future where we have more interaction with our devices then with our beloved ones? Not that I am looking forward to a future where we are more in contact with our devices then the people we love but… Imagine what insights we will have about human life, the city around us and the world we live upon.  We are trying to track these summed up items already. Just think about movements such as the quantified self, smart cities and so on. Wearable technology around, upon and in us are measuring all kinds of things we do. Cities full of sensors sensing the way people live and how to build a smart system around our lives. The reason why I ask you the question is because devices tell us more than you might think. When we translate these devices into business perspective we are going to see whole other of the customer- and client we ones knew.

“Traditional industry drivers are struggling to hold their Fortune 500 position by not knowing how to really step into the world of the Internet of Things.”

 To really understand our customers & clients we need actionable insights. Even if the IoT is ‘the insight’ promise we all waited for, you might think it is not that easy. On the one hand you are right, on the other hand you are not. The data all these connected objects and devices are giving you about your company, business processes or clients are need to be actionable. If you cannot make data actionable you can have silos full of data but it will not make any sense. To make the data actionable you need a few different elements.
 1. You need devices that monitor the inner state or external environment of the process you want to steer on.
 2. The next step is to collect and store the generated data in the cloud. The cloud is scalable, flexible, it reduces costs on your own technology infrastructure, improved accessibility and so on.
 3. After you have collect and stored the data you need to analyze it. When you analyze the collected data with specialized tools you will find out patterns and you can analyze every relation you want.
 4. Now the data has been analyzed you have actionable data about the inner state or external environment of the object you let sense
So to sum up: Generate it, distribute it, store it, analyze it, make it actionable and create insights where you can, and want to steer on to reach your business goals.And, that is what the future will be like…When re-thing the position of traditional successful companies we talked about at the start of this article it made me think. Let us think the complete opposite of a traditional company who is struggling with IoT and ask an Internet of Things start-up why it does what it does and how they are reacting on today’s market changes.For that reason I had a conversation with Steve Sanders, Director of Strategic Alliances of Buddy Platform, Inc. Buddy just has launched its new platform and I talked with Sanders on how customers of Buddy benefit of their new platform and why companies should enter the era of Internet of Things.

1. Buddy Launches New Platform today, what is it about?
Buddy Platform, Inc., has launched its new platform that hosts and manages data generated by any connected device, enabling measurement of a device from the moment it’s turned on throughout its entire lifecycle. This data, often referred to as “telemetry data,” conveys information about the performance and usage of the device, and is now accessible from any common BI tool.

2. What does this mean for Buddy’s customers?
By giving product management, engineering and support teams access to this data, and the insights that are derived from it, organizations can dramatically increase their ability to build better products and support the customers of these products in-market.

3. Why should companies step into the noisy Internet of Things technology?
Quote from Sanders:

“‘Things’ can tell you a lot about your processes. Obviously, not every company can benefit from Thingification, but many will. Ultimately, not enabling electronics, machinery, automobiles, aircraft, etc. to tell their story will be a mistake.”

 4. Why is it so important for organizations to provide, collect and analyze data?
Organizations that fail to leverage device data are flying blind. Getting IoT data into the right hands, at the right time, then doing the right things with it, can be the difference between success and failure for many business units or businesses.5. How can Buddy help them with that?
Buddy works by hosting a series of regionally sandboxed, global Buddy API endpoints to which devices can send their raw telemetry data. This data is pushed into a secure storage infrastructure called BuddyVault, whereupon it is then managed, queried and exposed back to the customer in any form they wish with BuddyView. This may take the form of integrations into common business intelligence tools, or as raw APIs that can be plugged into any customer or M2M scenario.With the addition of a few lines of code, the Buddy Platform offers the lowest overhead solution for extracting telemetry data from a device, and can make an unprecedented amount of device performance data broadly accessible to an organization, including:
 • How is this device being used? Is it performing like we designed it to, is it working as expected?
 • What error codes is my device reporting, and how is that affecting the customer experience?
 • How many of my devices are being used?
 • Where are they?
 • When are they used and how often?
 • Are they on or off?
 • How are my devices communicating with one another? If not, what’s not working?
 • How are my devices performing with connected ecosystems like smart homes or industrial infrastructure?
6. What tip you would you have for companies which wants to start in the Internet of Things segment?
Work with consultants and software vendors that are willing to “play nice” with one another, and are focused on your solution’s success as the ultimate prize.  Buddy’s CEO David McLauchlan Quote:

“Now that devices as varied as door locks, light bulbs, kiosks and cars are all becoming connected, there’s a huge amount of data that can give manufacturers exactly the information they need to support and improve their products.”

 said David McLauchlan, CEO of Buddy Platform, Inc.

“Device manufacturers are not cloud infrastructure companies. They’ve built technology into their products to control the device, but haven’t built the infrastructure to access and use the device’s telemetry data to improve the product and delight customers. Buddy makes it fast and easy to access those insights and immediately understand more deeply how customers are using these kinds of IoT devices.”

continued McLauchlan.To finish this article I would like to take you to a quote from Buddy Platform Inc. its website: Devices have a story to tell. Are you listening?” When we start listening to the devices, what they see, what they hear, what they sense, we are able to get a more and more 360 degree view of our business processes and customers. And when we really know what is going on, we can really steer on situations, processes and customer needs. When we have that we can provide everything IoT has promised us…

A business model for the Internet of Things for every CXO

Business models, Digital maturity, digital transformation, Inspiring, Internet of Everything, Internet of things, IoE, IoT, Leaders, Leading Digital

A business model for the Internet of Things for every CXO

Internet of Things: Keeping the ‘things’ relevant

Business models, Digital maturity, digital transformation, Inspiring, Internet of Everything, Internet of things, IoE, IoT, Leaders, Leading Digital
This blog originally appeared on Sogeti’s technology trendlab called ViNT – Vision Inspiration Navigating Trends

When the Internet of Things arrives in massive volumes we have to review our definition of Big Data. The reason why to review this definition? A massive amount of people, animals, processes and things will be connected to the internet.

A very good question in this stadium is: “What kind of ‘things’ should be connected to make our life easier and our business processes more valuable? For example, Cisco is using the marketing buzzword, Internet of Everything. But when we look to this word in combination to relevance it is not covering the meaning of the phenomenon Internet of Things.

In my eyes, Internet of Things is about adding meaningful scenarios to our lives. Scenarios which will make our lives easier and more efficient. That is when we talk about individuals. When we talk about the industry, I think that every object that can add meaning and value to your company processes and strategy should be connected.

But now my point: “Not everything that can be connected, have to be connected.” To make lives easier, make processes more efficient and to reduce waste, it is not necessary to connect every ‘thing’ on the planet.

When we talk about Internet of Things (or however you would like to describe the phenomenon that people, things, objects and processes connect to each other and to the internet) we should think about adding meaningful scenarios to our lives and companies. When you, as an individual or as a company think about the Internet of Things and what you should connect, think about the following questions:

– “What insight do I really need to realize a future scenario that adds meaning to my company or business process?”

– “What kind of objects, people or other things should I connect to realize this information?”

– “How can these connected things add value that create competitive advantage?”

Internet of Things, once bitten, twice shy?

Business models, Digital maturity, digital transformation, Inspiring, Internet of Everything, Internet of things, IoE, IoT, Leaders, Leading Digital, quantified, Uncategorized

 This blog originally appeared on Sogeti’s technology trendlab called ViNT – Vision Inspiration Navigating Trends

“In the future (the near future, not the distant future), when you walk down the street in a strange city and stumble upon something interesting, you’ll be able to “bookmark” it for later reference. Or drill down to find out the last time someone you know was here, and whether they noted it, too.”

Do you know the saying: “Once bitten, twice shy?” At the dawn of a whole new technology era you might want to use it while you still can. The Internet of Things has arrived and so have lots of possible scenarios on the future of our interaction with technology and data. Scenario’s that will add meaning to our lives and business processes.

Maybe you think the Internet of Things is nothing more then a new bubble… But it is actually quite tangible already. Bruce Kasanoff author of the book ‘Smart Customers, Stupid Companies’ gives us some examples which of what digital sensors and wired-up objects can already do in our personal lives and businesses

 • Monitor your tire pressure and avoid dangerous blowouts;
 • Analyze the gait of elderly citizens and warn of falls before they occur;
 • Follow the gaze of shoppers and identify which products they examine – but don’t buy – in a store;
 • Monitor which pages readers of a magazine read or skip;
 • Float in the air over a factory and independently monitor the plant’s emissions;
 • Prevent intoxicated drivers from operating a motor vehicle;
 • Warn a person before he or she has a heart attack;
 • Congratulate an athlete when she swings a tennis racquet properly or achieves an efficient stride while running.

As you can see, the examples of Bruce Kasanoff are quit concrete. Think about what will happen, when we place sensors and wired-up objects in our bodies, in our houses, in our companies, in our cities and in our whole society. We will be able to measure every single part of society and business insights which will create competitor advantage on both short and long term.

Companies will be able to monitor every single process. With the Internet of Things we will finally know what a product really costs. Both personal and company decisions will be based on real time information and insights. So the question is: what do you always wanted to know?

Will be the saying: Once bitten, twice shy when in our near future be past time? Read the complete article.

Smart Things need Smart Connectivity

Business models, Digital maturity, digital transformation, Inspiring, Internet of Everything, Internet of things, IoE, IoT, Leaders, Leading Digital, quantified, Uncategorized

 This blog originally appeared on Sogeti’s technology trendlab called ViNT – Vision Inspiration Navigating Trends

I came across this interview from Stacey Higginbotham on Gigaom with SmartThings CEO Alex Hawkinson and I want to share some highlights.

Alex Hawkinson who has studied at the Carnegie Mellon University achieved his Cognitive Science bachelor in 1994. After that, Hawkinson has worked at different companies and also founded a few. Currently Hawkinson is the chairman and CEO of SmartThings. SmartThings makes the connection from physical objects, ‘things’ to the digital world. When you use SmartThings you can easily monitor, control and automate these ‘things’ from anywhere you want.

SmartThings, as Hawkinson describes it, has three key-pillars.

 1. A platform which realize the connection from that everyday ‘things’ to the internet
 2. SmartApps to monitor, control and automate
 3. A toolkit for makers and developers to create their own smart ‘things’.

I have written up some quotes and highlights from the interview:

On the physical graph and the cloud…

“There are a few different layers to the technology we see needing to exist making the physical graph possible. On the one hand you need to connect the everyday objects in your life and get them connected to the internet and to the cloud. So in order to do that there are a lot of different standards right now for providing connectivity to ‘things’ in the real world. Wi-Fi, (…) Bluetooth and a range of others. And all these different standards have different purposes. (…) As the first layer we needed to create a hub device. (…) And by supporting those open standards we make it possible for consumers to get any of those off the shelve objects and immediately connect them to the smart ‘things’ cloud and control them from anywhere. But on top of that we have made a developer toolkit as well.”

On privacy…

“There is definitely privacy issues. You do not want people watching you or know where you are all times. There is a huge security layer (…) There is the ability to within a household  share information or not. My wife and I are very open about sharing that but it is not available to outsiders but, we foresee privacy controls where individuals user could protect their present information from being exposed to other apps that might be running in the same household or location. (…) The community is giving us a lot of more advice.”

On the internet of things and offline networks…

That off course happens. (…) We are allowing users and developers to define the objects in the connected physical graph in the cloud. An application then, our platform a sort of automatic recognize what components can run locally at hub level. And so it can even it is completely written in the cloud it can push some rules or some of the software down to the hub level. So if the internet connection goes down the hub is still operating all of the local network between the different devices. And so it is going to be possible that for example your presence still trigger the option to unlock the door even if the connection is down at that moment those types of things. And keep in mind that a lot of these object types have a manual interaction as well so, like the light switches they work when the regular light switch. My wife does not carry a smart phone as she walks around the house and everything a sort of works the way she would expect to. And the same goes for the door locks that a sort of code you program from the cloud that it still work even if you are disconnected for a day or something like that.”

These three Q&A’s are only a small part of a great interview. You can listen to the whole podcast here on Gigaom’s website.

IoT: giving the great power of the internet to the physical world

Business models, Digital maturity, digital transformation, Inspiring, Internet of Everything, Internet of things, IoE, IoT, Leaders, Leading Digital, quantified

This blog originally appeared on Sogeti’s technology trendlab called ViNT – Vision Inspiration Navigating Trends

The Internet of Things can be a vague term with even more vague benefits. Today I will show you the Internet of Things is not vague at all. No, the Internet of Things is very practical and concrete to some level already. The reason why Internet of Things can be so pragmatic already is because there are a lot of domestic applications. These domestic applications will help us with very daily tasks in the very near future.

Calm technology era
The idea behind domestic applications is, that these ‘smart’ objects make our lives easier. The expectation of this technological development is that we will enter a calm technology era. The calm technology era will not only be less immediate to us users, but will also move unneeded information to the edge of interfaces. This information is still ready for use but there will be a focus on really needed information. But is not all honey and pie. In this context I would love to add a quote of Dalton Caldwell, the Co-Founder & CEO of App.net who says in his LeWeb 2012 keynote:

“Think your email inbox and social feeds are overwhelming? Just wait…”

A lot of unneeded information will be filtered by our phones, tablets etc. but, what about the huge amount of pop ups, e-mail alerts, sms-messages, tweets, and other updates we will receive when one of our connected objects is down for a while?

IoT driven household
Now let’s talk about those domestic Internet of Things objects and devices. Personally I am pretty sure that a lot of people who are reading and talking about Internet of Things have seen the video ‘A Day Made of Glass’ from Corning. If not, be sure to do so. Future music? I don’t think so! Let me present 5 examples of ‘Internet of Things’ services which you easily can use in your house today. Like the A Day Made of Glass’ example we also start in the morning and we will walk through a day with the use of ‘Internet of Things’ services.

Nest thermostat (Video)
You want the same comfortable temperature when you wake up and walk downstairs every morning. Always comfortable and no more waste. The reason for this is your thermostat, Nest. Nest figured out that 89% of programmable thermostats waste energy. Another thing Nest found out was that a lot of people do not bother to program them. You can control Nest from you phone at anytime.

When you start with Nest you have to answer a few questions. After that, Nest will optimize itself and start learning from your temperature changes. In less than 30 minutes you can install Nest. Imagine that you never have to look at your thermostat again… If we have to believe Nest, the thermostat can also lower heating and cooling bills up to 20%.

The weather report on your toast
 
The next thing you will do in the morning after walking downstairs is turning on your toaster. (In the future your house will know how late you have breakfast and will automatically turn on.) After you have put a slice of bread in the toaster and wait for a few seconds your bread will pop out. And guess what, not only your toasted bread but also the weather report came out. Now you know also how to dress this day. The toaster ‘Jamy’ is designed by Nathan Brunstein.

Plantlink
We also do not have to worry about our plants and garden in the future. An often used saying can also be used here: “There is an app for that.” The app ‘Plantlink’ receives a message from a device near the plant when it needs water. The inventor notes:

“Plant Link is a system that monitors the water needs of your lawn, garden, or house plants. It alerts you when they need to be watered and can even water them for you.”

Control Battery-Operated Devices
In the evening you can use Tether cell. Tether cell is a control battery-operated device which can used from your smart phone or tablet.

Tether cell is a battery controller that enables you to connect to and control AA-battery-operated devices.

Ube: The Smart Dimmer
After you have controlled your battery-operated device when you lay down in bed you can use Ube. Ube is a Wi-Fi connected smart light dimmer which allows you to control your lights from our smart phone app either while you are at home or away.

You don’t buy a ‘Internet of Things’, you buy a service.

Data driven household
When we see all those connected objects in our houses we can conclude there are a lot of domestic applications ready for use. All those objects measure our way of living and will create a huge amount of very personal ‘behavioural data’. This data will not only tell us how many calories we eat, how we brush our tooth or if we buy promotions. This data will also tell us a lot more. Basically ‘things’ will come back to us. We buy objects, connect them to our household and they will tell us who we are.

Data driven business
When look further then in-house connected objects and gadgets and look at the business side of the Internet of Things: how valuable is IoT for business? When you say the examples we have discussed in this post can also be used in business I will agree with you. But, that is not my point.

When households can save 20% on energy, imagine what your company can save on company processes in the future. Right now the return on investment is concrete in households but how is that in business? If you ask me there are not a lot of great IoT solution examples a.t.m. But what does it promise?

Working more efficient, creating more value out of current processes, reducing waste and optimizing use of natural resources, these are the big promises of the era of IoT. Some people talk about IoT as the 2th renascence, we are talking about a change then, a big one…Will we see this change happening anytime soon?

When will executives understand the impact of Internet of Things?

Business models, Digital maturity, digital transformation, Inspiring, Internet of Everything, Internet of things, IoE, IoT, Leaders, Leading Digital, quantified, Uncategorized
This blog originally appeared on Sogeti’s technology trendlab called ViNT – Vision Inspiration Navigating Trends

The 21st of February I joined the ‘Internet of Everything’ tweetchat from Cisco. The event was hosted by Brian Solis – @BrianSolis and everyone who joined could ask questions about the Internet of Everything to Dave Evans – @DavetheFuturist. Dave Evans is Cisco’s Chief Futurist and writes great articles about the Internet of Everything. More information about the event you can find here on Cisco’s website. There were interesting views on the ‘Internet of Everything’ and related matters. Some of them I want to discuss in this blog post using Storify.

1. What “is” the Internet of Everything?

.@davethefuturist What “is” the Internet of Everything? #WhyIOE — Brian Solis (@briansolis) February 21, 2013

IoE brings together people, process, data and things to make networked connections more relevant and valuable than ever before. #WhyIOE — Dave Evans (@DaveTheFuturist) February 21, 2013

IoE will both create new value and redistribute value based on how well companies take advantage of the oppt. that IoE represents… #WhyIOE — Dave Evans (@DaveTheFuturist) February 21, 2013

Four key pillars to IoE – people, things, process, data. #WhyIOE— Dave Evans (@DaveTheFuturist) February 21, 2013

One of the first question was: “What exactly ‘is’ the Internet of Everything? Internet of Everything is all about networked connections which will be more valuable than ever before. A Internet of Everything will create new value and redistribute value based on how well companies take advantage. When companies can track their activities and reduce cost and waste it will really be a advantage on their competitors. Companies can reduce cost in make products or deliver services to customers and companies. Products can be produced cheaper or with more added value than ever before. When companies realize this I think search terms about the Internet of things/ everything will be more hot then Facebook and social media is now… Here is how Cisco defines their 4 key pillars of Internet of Everything. In the Tweetchat there was a question about what pillar matters the most. We really have to realize that we must not focus on things, data or processes, but on us human. Technology is here to support humans, to make our lives easier.

2. What is difference between Internet of Things and the Internet of Everything?

.@davethefuturist How does @ciscosystems view the difference between Internet of Things and the Internet of Everything? #WhyIOE — Brian Solis (@briansolis) February 21, 2013

IoE builds on the foundation of IoT, by … #WhyIOE — Dave Evans (@DaveTheFuturist) February 21, 2013

 … adding network intelligence that allows convergence, orchestration, and visibility across previously disparate systems. #WhyIOE — Dave Evans (@DaveTheFuturist) February 21, 2013

The following question was about logical sequence. There are a lot of terms and definitions on the same trend. Here’s a short explanation of two of them. Internet of Things is about monitoring connected devices that we can adjust real time when needed. Reasons to adjust could be to reduce waste for example. The Internet of Everything is much further ahead of us than the Internet of Things. Every offline object will be connected to the digital world and there will be data on every object in the world. Trees, shoes, bricks and everything you can name will have a tag or an IP address etc. Chief futurist Dave Evans of Cisco said in this context: “With more than 99% of things not yet connected, we are just beginning the journey”. So when we are trying to make the definitions visual we can say. Internet of things is the start of this journey and the Internet of Everything is the end of this journey.

3. What will happen when things not only register & send data, but start to sense, think and act?

@briansolis @davethefuturist What will happen when things not only register & send data, but start to sense, think and act? 1/2 — Sander Duivestein (@duivestein) February 21, 2013

@briansolis @davethefuturist IoT becomes selfaware? A global mind? Technological singularity? 2/2 — Sander Duivestein (@duivestein) February 21, 2013

@duivestein – a digital nervous system for the planet will emerge. A new way to sense and manage our world… #WhyIOE — Dave Evans (@DaveTheFuturist) February 21, 2013

@davethefuturist You mean like a sort of hyve mind? But who controls it? And what about tech. unemployment (=Race against the Machine)? — Sander Duivestein (@duivestein) February 21, 2013

@duivestein No, not a hive mind, but a “6th sense” if you will. Our mind/s, still in “control” but with a lot more “data” to make decisions. — Dave Evans (@DaveTheFuturist) February 21, 2013

The next question was about artificial intelligence. Dave believes that  a digital nervous system will emerge in the near future. This digital nervous system will not be in control because we as humans will still be in control. It will work sort of like a 6th sense and not like a hive mind. So the prediction is that we will be in control but what will happen when we are not…?

The Internet of Everything is not the only trend a lot of people are talking about these days. Currently everyone is also talking about Big Data. But let me ask you a question: how ‘big’ is Big Data really when we look at this Internet of Everything prediction by Cisco about the number of connected objects in 2020?

I agree directly when you would say that it is only an prediction. But when we perceive these numbers as an indication, try to imagine how big ‘big data’ is really going to be if we indeed connect that number objects. When everyone has adopted the Internet of things/ everything and there are tons of connected devices we will look back and talk about the current Big Data era as we now do about 1Kb.

Find these and more great conversations of this event in my Storify summary.

‘Things’ aren’t smart, the cloud is

Business models, Digital maturity, digital transformation, Inspiring, Internet of Everything, Internet of things, IoE, IoT, Leaders, Leading Digital, quantified, Uncategorized
This blog originally appeared on Sogeti’s technology trendlab called ViNT – Vision Inspiration Navigating Trends

How smart can an object become? Can an object on it’s own be smart? Today I want to discuss the often-misunderstood term ‘smart objects’.

Smart Objects as a concept seems to dominate the discourse in describing the web of things. If we connect the physical to the digital, we first need connected objects. But a connection is something different than being smart or having an individual intelligence.

How do objects generate data? To generate information, objects need several things. One of these things is embedded software. This embedded software enables objects to generate data and to send these data to a network. But what is the smart part then?

Take a fire alarm,for example . When a fire alarm senses fire or smoke, it will give a signal (alarm). But does that mean the alarm is smart? No. When I make a grilled cheese, ‘things’ can go wrong. When I leave it in the machine for to long, it will also generate smoke that the fire alarm will sense. The fire alarm cannot separate different types of smoke, so it is not smart.

A thing is not smart nor intelligent. It works, if you ask me, more like the IFTTT principle. IFTTT, If This, Then That, is a logic programmable process that allows objects to react on situations as they occur. Things aren’t smart, but the collective amount of things can be smart. The cloud is smart because that is the place where data meets data. That is the place where patterns can be found. The cloud is the place where fire alarms can see the difference between a house that is on fire, and a burned grilled cheese. The smart part, a sum of the collective, is created in the cloud.

Will the Internet of Things be the solution to make healthcare less expensive?

Business models, Digital maturity, digital transformation, Inspiring, Internet of Everything, Internet of things, IoE, IoT, Leaders, Leading Digital, quantified, Uncategorized

 This blog originally appeared on Sogeti’s technology trendlab called ViNT – Vision Inspiration Navigating Trends

Imagine a world… Where an ambulance is stopping in front of your door and asks you friendly to step inside. The reason being the fact that a computer in some monitoring lab has picked up some unusual value in your blood. The ambulance staff tells you that you will get a heart attack in less than two hours. So it would be smart to step inside. What would you do? Would you step inside the ambulance or would you tell the staff that they are invading your privacy…?

Freescale Semiconductor is a company in embedded processing solutions. Their most recent product is one of world’s smallest chips: Kinetis KL02. The SingularityHub writes:

“Microcontrollers are computers, complete with processor, hard disk, RAM, and communication and analog connections. The KL02 has 32 KB of flash storage and 4 KB of RAM. 1976’s Apple II came stock with 4 KB of RAM. The microcontroller is 1.9 mm by 2.0 mm, what means a 56 KL02 microcontroller would fit on just one of the keys I’m using to type this article.”

Now, you might ask: how will the Internet of Things make healthcare less expensive than?

These types of chips in combination with computers and algorithms can monitor our blood and discover diseases so we can take action in an early stadium. When diseases can be discovered in an early stadium, treatment can be more effective This means less costs. But as always there are two sides to this story.

Generally speaking, we got two types of people when we talk about healthcare: sick people and healthy people. Sick people could be more happy with these types of innovations and solutions within healthcare because they benefit more. Healthy people might feel that their privacy is being violated because their trade off is bigger.

Technology is quickly moving closer towards us and gets ‘under our skin’ with digital tattoos and micro chips. So the question is: how much privacy are you willing to give up for cheaper healthcare?

Source en image credits: Singularityhub & OurBusinessNews